ทัวร์ ฟุกุโอกะ - 6 Days

 •  เที่ยว:ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริ-ฟุกุโอกะทาวเวอร์-วัดนันโซอิน-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู-เบปปุ-บ่อนรกน้ำพุร้อนหรือจิโกกุ-เกาะมิยาจิมะ-ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ-ปราสาทฮิโรชิม่า
 •  ช้อป:เทนจิน-JTC DUTY FREE-โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต-ถนนโอโมเตะซันโด
 •  พิเศษ:แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

Overview

 •  เที่ยว:ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าโมโตโนสุมิอินาริ-ฟุกุโอกะทาวเวอร์-วัดนันโซอิน-ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู-เบปปุ-บ่อนรกน้ำพุร้อนหรือจิโกกุ-เกาะมิยาจิมะ-ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ-ปราสาทฮิโรชิม่า
 •  ช้อป:เทนจิน-JTC DUTY FREE-โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต-ถนนโอโมเตะซันโด
 •  พิเศษ:แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

Itinerary

Expand/Close
Day 1 :
สนามบินดอนเมือง

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินดอนเมือง” ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง ช่วงกิโลเมตรที่ 24 ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็นสนามบินเก่าแก่ของกรุงเทพฯ ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 100 ปี และเคยมีฐานะเป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศไทยก่อนจะถูกย้ายไปยังสนามบินสุวรรณภูมิที่เปิดทำการในปี พ.ศ. 2549 โดยในปัจจุบันสนามบินแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเส้นทางบินทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริการเป็นจำนวนมาก

Breakfast, Lunch, Dinner
Day 2 :
เหินฟ้าสู่ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ DD 3302

02.30 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ DD 3302
10.00 น.
ท่าอากาศยานฮิโรชิม่า

ท่าอากาศยานฮิโรชิมะ (Hiroshima Airport) ตั้งอยู่ที่เมืองมิฮาระ จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโงกุ จัดอยู่ในท่าอากาศยานระดับสองในญี่ปุ่น สนามบินนี้เปิดให้บริการสำหรับสาธารณะในปี ค.ศ. 1993 แทนที่สนามบินเก่า สนามบินนี้มีอาคารผู้โดยสารเพียงแห่งเดียว โดยที่เปิดให้บริการทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ง Gate A-D เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ และ Gate E-G เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ อินาริ (Motonosumi Inari Shrine) ตั้งอยู่ในเมืองนากาโตะ จังหวัดยามากุจิ ตัวศาลเจ้าได้ตั้งหันหน้าเข้าหาทะเล ศาลเจ้าแห่งนี้มีวิวอันสวยงาม เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่แยกออกจากศาลเจ้าไทโกดานิ อินาริในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อนได้เล่ากันว่า มีเทพเจ้าองค์หนึ่งแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีขาว ไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่ง เพื่อบอกให้ตั้งศาลเจ้าในพื้นที่แห่งนี้ จุดที่โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ ก็คือเสาโทริอิ 123 ต้น ที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร

จังหวัดฟุกุโอกะตั้งอยู่บนเกาะคิวชู โดยมีฐานะเป็นเมืองท่าสำคัญในภูมิภาคนี้ นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ทำให้ฟุกุโอกะได้ชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่น รวมถึงยังถูกเรียกว่าเป็นประตูสู่เอเชียอันเนื่องมาจากมีชายฝั่งทะเลตั้งอยู่ทางภูมิภาคเอเชีย และมีสนามบินนานาชาติที่มีเที่ยวบินจากชาติในเอเชียบินขึ้นลงอยู่วันละหลายเที่ยวบินนั่นเอง

ฟุคุโอกะ ทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) เป็นหอคอแลนด์มาร์คแห่งเมืองฟุกุโอกะ ตั้งอยู่ริมทะเลในย่านโมะโมะจิฮะมะ มีความสูง 234 เมตร เป็นหอคอยเรือนกระจกเพียงแห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นบนแผ่นดินที่เกิดจากการถมทะเล นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองฟุกุโอกะ และวิวทะเลญี่ปุ่นด้านทิศเหนือได้ทั่ว 360 องศา

ย่านเท็นจิน ถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ เป็นที่ตั้งของสถานีรถบัส
สถานีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งมีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทำให้ย่านเท็นจินเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญๆ และออฟฟิศสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟ และร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

คำ่ อิสระรับประทานอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยตามอัธยาศัย ณ ย่านช้อปปิ้งเท็นจิน

พัก โรงแรม ARK ROYAL FUKUOKA HOTEL หรือ เทียบเท่า

Breakfast, Lunch, Dinner
Day 3 :
วัดนันโซอิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) อยู่ในเมืองซาซะกูริ (Sasaguri) สามารถนั่งรถไฟจากฟุกุโอกะ ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น วัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างโด่งดังในเกาะคิวชู แต่กลับไม่ค่อนเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ว่ากันว่าวัดนี้คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางแสวงบุญซาซะกูริ ที่มีทางเดินต่อไปอีก 88 วัด และเส้นทางซาซะกูรินี้คือ 1 ใน 3 เส้นทางแสวงบุญ

ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังกู (Dazaifu Tenman-gu) สัญลักษณ์ของเมืองฟุกุโอกะ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1448 ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปราชญ์ประจำราชสำนักในสมัยเฮอัน แต่ถูกใส่ร้ายจนถูกปลดออกจากตำแหน่งและเนรเทศให้มารับราชการอยู่ที่ดาไซฟุ

โทสุเอ้าท์เลท เอ้าท์เลทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และร้านค้าแฟชั่นนำอีกมากมายของคนทุกวัย

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ศูนย์อาหารโทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

ทีพัก หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล Yufuin Floral Village

Breakfast, Lunch, Dinner
Day 4 :
หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล Yufuin Floral Village

ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบเล็กๆในเมืองยูฟุอิน ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ 25 นาที น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลมาจากน้ำพุร้อน ทำให้น้ำในสระอุ่นอยู่ตลอดเวลา และในตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจะมีไอน้ำลอยขึ้นมา เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว

เมืองเบปปุเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ และเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น จนทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหลวงของออนเซ็น เนื่องจากตัวเมืองนั้นอยู่ติดกับภูเขาไฟอะโสะ จึงทำให้มีแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วเมือง จนทำให้หากใครขับรถผ่านเมืองแห่งนี้ หรือหากมองมาจากมุมสูงก็จะเห็นหมอกควันพวยพุ่งอยู่เหนือเมือง ดังนั้นกิจกรรมหลักของเมืองแห่งนี้ที่ใครๆ หากมาแล้วต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการแช่ออนเซ็นนั่นเอง

ค่ำ . บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรม
ที่พัก . โรงแรม BEPPU AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า

การแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียวกังหลาย ๆ แห่งในญี่ปุ่นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจำลองรูปแบบของบ่อน้ำพุร้อนหลากหลายแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด่ำกับป่าเขา น้ำตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจำลองสถาปัตยกรรมเก่า ๆ สไตล์ญี่ปุ่นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนนั้น นอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย

Breakfast, Lunch, Dinner

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป) ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม*Stretch Seat-ไม่อนุญาตให้เด็ก ทารก ผู้สูงอายุเกิน 65 ปีและผู้พิการนั่ง-โซนเงียบไม่อนุญาตให้เด็กนั่ง
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม) (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)
 • ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว)เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาทหมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

คำถามที่พบบ่อย

Expand/Close

You can send your enquiry via the form below.

ทัวร์ ฟุกุโอกะ
Price From
THB 48,000.00 THB 33,000.00 Per Person
Add Travelers
Adult
THB 33,000.00 Per Adult
Child
THB 30,000.00 Per Child
Infant
THB 20,000.00 Per Infant
Extra Services
รถเช่าพร้อมคนขับ toyota
รถเช่า toyota
THB 233,000.00 per Unit
รถเช่าพร้อมคนขับ honda
รถเช่า honda
THB 25,000.00 per Unit
Need Help With Booking? Send Us A Message

Trip Facts

 • การบินไทย
 • 3 ดาว
 • 5 มื้อ

ทริปโค๊ด

Trip Code: WTE-1176

เปิดโปรแกรมทัวร์ PDF

Universal-D6-October-2016.pdf Download

รถเช่า พร้อมคนขับ และทัวร์ส่วนตัว

รถเช่าญี่ปุ่น

ค้นหา แพ็คเกจท่องเที่ยว

กิจกรรมน่าสนใจ เกี่ยวกับญี่ปุ่น