ภูมิภาคชูโงะคุ (Chugoku) คือภูมิภาคทางริมขอบฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดโอคะยะมะ (Okayama), จังหวัดทตโตริ (Tottori), จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima), จังหวัดชิมะเนะ (Shimane) และจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นโบราณซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อน โดยมีพื้นที่ภูเขาพาดผ่านกลางทำให้แบ่งเป็น 2 ส่วน พื้นที่ด้านบนที่เรียกว่า ซันอิน (San’in) มีความเป็นชนบท ธรรมชาติ ติดทะเลญี่ปุ่น จุดเด่นคือ เนินทะเลทรายทตโตริ หมู่บ้านซามุไร และศาลเจ้าแห่งความรัก ส่วนด้านล่างที่เรียกว่า ซันโย (Sanyo) เป็นเมืองที่มีความเจริญ เด่นด้านวัดวาอารามที่โด่งดัง ศาลเจ้ากลางน้ำ ปราสาทที่เก่าแก่ และถ้ำโบราณ

ฟูกุโอกะ (Fukuoka)

ฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชู และใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย

ฟูกุโอกะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี เพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับเขตแผ่นดินใหญ่ที่สุด (อยู่ใกล้กับเมืองโซลของเกาหลีมากกว่าเกียวโตซะอีก) จึงถูกเลือกเป็นจุดยกพลขึ้นบกของชาวมองโกลที่ต้องการจะมายึดญี่ปุ่นเมื่อประมาณช่วงปี 1300 ด้วย
ตัวเมืองฟูกุโอกะทุกวันนี้เป็นผลจากการรวมกันของเมืองท่าเก่าชื่อว่า Hakata รวมกับเมืองรอบปราสาทฟูกุโอกะ โดย Hakata ยังคงเป็นชื่อเขตหนึ่งของ ฟูกุโอกะ และยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟสายหลักอีกด้วย