ภูมิภาคชูบุ (Chubu) คือภูมิภาคที่อยู่ตอนกลางของเกาะฮอนชู (Honshu) ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka), จังหวัดไอจิ (Aichi), จังหวัดกิฟุ (Gifu), จังหวัดฟุคุอิ (Fukui) และจังหวัดมิเอะ (Mie) เป็นภูมิภาคที่มีวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลาย มีอาหารการกินที่โดดเด่นของแต่ละเมือง มีอนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติกระจายตัวอยู่ทั่ว จุดเด่นคือ สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิระยะไกล ดื่มด่ำมรดกโลกหมู่บ้านโบราณชิราคาวะโกที่มีชื่อ ตะลุยเมืองชายฝั่งทะเลหน้าผาสูงโทจิโบ หรือไปสำรวจต้นกำเนิดนินจา เกาะไข่มุก ศาลเจ้าโบราณที่มิเอะ

การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคชูบุ (Chubu) มีเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์ (Chubu Centrair International Airport) จังหวัดไอจิ (Aichi) ซึ่งสามารถต่อรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) และโดยสารรถไฟสายทั่วไปยังจังหวัดกิฟุ (Gifu) จังหวัดฟุคุอิ (Fukui) และจังหวัดมิเอะ (Mie)

นาโกย่า (Nagoya)

เมืองนาโกย่ามีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 2 ล้าน 3 แสนคน ที่นี่เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของประเทศ เป็นใจกลางการขนส่งที่สำคัญอย่างมากในประเทศ รวมถึงเป็นใจกลางของประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในเมืองแห่งการผลิต
ย่านที่อยู่ใจกลางเมืองนาโกย่าได้รับการออกแบบโดยโชกุนโทคุกาว่า อิเอยาสุ ในช่วงการก่อสร้างปราสาทนาโกย่าและได้วางโครงสร้างเป็นตารางสี่เหลี่ยมอย่างถูกต้องตามหลัก

20% Off
THB 35,000.00 THB 28,000.00

6 Days - 4 Nights