Hokkaido

ฮอกไกโดเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และมีพื้นที่ 83,456.58 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเท่ากับ 22% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ ณ ปัจจุบันฮอกไกโดเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 21 ของโลก ฮอกไกโดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ตั้งแต่ฤดูทั้ง 4 ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน, ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ยังไม่ถูกทำลาย ไปจนถึงอาหารที่น่าลิ้มลองมากมาย แต่ละฤดูมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป จึงทำให้มีทัศนียภาพ, กิจกรรม และอาหารที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายในทุกๆ ปีทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเซีย รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับภูมิอากาศและสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ของฮอกไกโดจะถูกอธิบายในภายหลัง ทุกที่ที่คุณไปเที่ยวชมในฮอกไกโด คุณจะได้สัมผัสกับสิ่งที่น่าดึงดูดใจของเกาะแห่งนี้ และหากคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวรอบฮอกไกโด คุณจะรู้สึกชื่นชอบที่นี่มากกว่าเดิม ชาวญี่ปุ่นภูมิใจกับเกาะอันยิ่งใหญ่ ที่ที่ธรรมชาติผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างลงตัว ทุกคนในฮอกไกโดกำลังรอต้อนรับคุณอยู่