ทัวร์ ฮอกไกโด -งานเทศกาลน้ำแข็ง -หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ -หุบเขาจิโกกุดานิ -ลานสกี -คลองโอทารุ-หอคอยโกเรียวคะคุ -โกดังอิฐแดงเก่า - 6 Days

ภาพรวมโปนแกรมเที่ยว

วันแรก

 • งานเทศกาลน้ำแข็ง
 • ทะเลสาบชิโคสึ
 • หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
 • หุบเขาจิโกกุดานิ
 • บ่อน้ำพุร้อน Oyunuma

วันที่ 2

 • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล 
 •  หอคอยโกเรียวคะคุ
 • โกดังอิฐแดงเก่า
 • Mt. Hakodate Ropeway

วันที่ 3

 • ตลาดเช้าอะซา อิชิ
 • ย่านโมโตมาชิ 
 • พิพิทธภัณฑ์สาหร่ายทะเล   
 • ทะเลสาบโทยะ
 •  ภูเขาไฟโชวะ     

วันที่ 4

 • ลานสกี Rusutsu Resort 
 • คลองโอทารุ 
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
 • แหล่งช้อบปิ้ง    TANUKI KOJI

วันที่ 5

 • โรงงานช็อกโกแลต
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด 
 •  ตลาดปลา Sapporo 
 • ศาลาว่า การเมืองฮอกไกโดหลังเก่า   
 • เทศกาลหิมะแห่งเมืองซัปโปโร

วันที่ 6

 • นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  09.40 น. / 11.55 น. นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
 • 15.25 น. / 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

               

รายละเอียด

Expand/Close
Day 1 :
วันแรกรับที่สนาม NEW CHITOSE : งานเทศกาลน้ำแข็ง-ทะเลสาบชิโคสึ-หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ-หุบเขาจิโกกุดานิ-บ่อน้ำพุร้อน Oyunuma

เช้า    รับที่สนาม NEW CHITOSE

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่  งานเทศกาลน้ำแข็ง ซึ่งจัดขึ้นที่ออนเซ็นทะเลสาบชิโคสึ ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ26 มกราคม ~ 18 กุมภาพันธ์ มีประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยใช้น้ำในทะเลสาบชิโคสึอันเป็นที่ภาคภูมิใจในเรื่องความใส ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ พ่นและปล่อยให้แข็งตัวเรียงรายอยู่ สไลเดอร์น้ำแข็ง ลานสเก็ตที่ลื่นไถลด้วยรองเท้าบูต หรือขี่ม้าจูงชมสถานที่จัดงานนั้น เป็นที่นิยมของเด็กๆ ภายในระยะเวลาจัดงาน นอกจากจะมีการยิงดอกไม้ไฟถึง 300 นัดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 18:30 น. แล้ว ยังมีการแสดงการตีกลองใหญ่แบบญี่ปุ่น และสามารถไปอาบน้ำในออนเซ็นที่อยู่รอบๆ สถานที่จัดงาน และกลับได้ภายในวันเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ(Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านจำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย โชว์นินจาที่บ้านนินจาคาสุมิ, โชว์โออิรินที่โรงละครวัฒนธรรมญี่ปุ่น แอ๊คชั่นโชว์ซามูไรกลางแจ้ง ชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร       

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่  หุบเขาจิโกกุดานิ (Jigokudani Valley) 

หรือที่นิยมเรียกกันว่า “หุบเขานรก” หรือ “หุบเขาอเวจี” (Hell’s Valley)   หุบเขาจิโกกุดานิ เป็นร่องรอยของปล่องภูเขาไฟระเบิดที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟคุตตะละ มีพื้นที่ประมาณ 11 เฮกตาร์ ก่อเกิดเป็นแหล่งออนเซนและภูมิทัศน์ที่สวยงามากแห่งหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะที่ “เท็ตเซ็นอิเคะ” บ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังทางเดินในหุบเขาจิโกกุดานิ เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมาราวกับว่าคุณกำลังเดินอยู่ในนรกจริงๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  บ่อโอยุนุมะ” (Ohyu-Numa) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีรูปร่างคล้ายๆกับน้ำเต้า เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ที่นับว่าหายากมากแห่งหนึ่งของโลก โดยบริเวณก้นบ่อนั้นมีการค้นพบน้ำพุกำมะถันที่มีความร้อน ประมาณ 130 องศา แต่ทว่าอุณหภูมิผิวน้ำกลับอยู่ที่ 40-50 องศา

เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อน Oyunuma  และแวะไปแช่เท้าที่ Oyunuma Brook Natural Footbathบ่อน้ำพุร้อน Oyunuma

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก เดินทางเข้าพัก ที่โรงแรม Meitounoyado Park Hotel Miyabitei Hokkaido  หรือเทียบเท่า

Lunch, Dinner
Day 2 :
วันที่2: ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล-หอคอยโกเรียวคะคุ-โกดังอิฐแดงเก่า-Mt. Hakodate Ropeway

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ขี้น“เคเบิ้ลคาร์”เพื่อชม: ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ (hokkaido brown bear) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทั้งยังมีหมีสีน้ำตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมีสี และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ หอคอยโกเรียวคะคุ

หอคอยโกเรียวคะคุ (Goryokaku Tower) เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นมาใหม่ เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2549 ด้วยความสูง 107 เมตร แทนที่ของเก่าที่สูงเพียง 60 เมตร จุดชมวิวอยู่ที่ระดับความสูง 90 เมตร หอคอยเป็นรูปทรง 5 เหลี่ยม ภายในมีกล้องส่องทางไกล เมื่อมองลงมาที่ด้านล่างจะมองเห็นสวนสาธารณะโกเรียวคะคุ อีกทั้งมีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและร้านกาแฟไว้ให้คอยบริการ

จากนั้นเดินทางสู่ ป้อมรูปดาวโกเรียวคะคุ (Goryokaku) ห่างจากฮาโกดาเตะ 4 กิโลเมตร ป้อมดาว 5 แฉก ถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนตระโทกุงาวะ เมื่อ ปี พ.ศ. 2400 เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากต่างชาติในช่วงที่สหรัฐต้องการบีบให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศ ปัจจุบันป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะโกเรียวคะคุ และยังคงรักษารูปทรงของป้อมไว้เป็นอย่างดี ในฤดูใบไม้ผลิดอก ซากุระ 1600 ต้นจะบานสะพรั่งไปทั่วทั้งสวน ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเจิดจ้า และเมือฤดูหนาวหิมะจะตกปกคลุมจนทำให้เห็นรูปเหลี่ยมได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากต้องการชมความงามของป้อมรูปดาวโกเรียวคะคุจากมุมสูง เราต้องขึ้นไปบนหอคอยโกเรียวคะคุ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   โกดังอิฐแดงเก่า (Red Brick Warehouses) เป็นมุมที่ใครต่อใครก็ต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เป็นอาคารอิฐแดงที่ตั้งอยู่ริมถนนที่ทอดยาวเรียบอ่าวติดทะเล บริเวณนี้มีอาคารอิฐแดงตั้งอยู่ประมาณ 5-6 หลัง เป็นอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นมาแทนที่โกดังสินค้าเก่าที่ถูกไฟไหม้ไป ภายในอาคารเป็นร้านค้า ที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า ของเล่น กิ๊ฟช้อป และร้านอาหาร สถานที่นี่กลายเป็นสถานที่สุดโรแมนติกอีกแห่งของฮาโกดาเตะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   Mt. Hakodate Ropeway ขึ้นรถกระเช้าไปชมยอดเขาฮาโกดาเตะ  อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญยามค่ำคืนของการท่องเที่ยวฮอกไกโด คือการขึ้นไปชมวิวสวยงามติดอันดับโลกด้วย Mt. Hakodate Ropeway หรือ รถกระเช้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะที่เมืองฮาโกดาเตะนั่นเองวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือ และตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างใน ยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตา และว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนสวยเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากฮ่องกงและเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยจุดที่จะชมวิวนี้ ก็คือบนยอดเขา Mt.Hakodate จุดชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะนี้ ในฤดูหนาวจะ ขึ้นไปได้แต่รถกระเช้า (Ropeway) เท่านั้น ถนนจะปิดเพื่อป้องกันอันตรายขณะหิมะตก ส่วนในฤดูอื่นอาจเรียกแท็กซี่หรือนั่งรถบัสขึ้นไปได้ด้วย แต่รถกระเช้าก็ยังคงเป็นทางเลือกที่เร็วและสะดวกที่สุดอยู่ดี

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก เดินทางเข้าพัก ที่โรงแรม Toyoko in Hakodateekiasaitimae Hotel หรือเทียบเท่า

Breakfast, Lunch, Dinner
Day 3 :
วันที่ 3: ตลาดเช้าอะซา อิชิ-ย่านโมโตมาชิ-พิพิทธภัณฑ์สาหร่ายทะเล-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาไฟโชวะ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่  ตลาดเช้าอะซา-อิชิ (Asa-ichi Morning Market) ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสถานีฮาโกดาเตะ เป็นตลาดสแบ่งส่วนออกเป็นโซนขายผักขายผลไม้ ถึงชื่อจะบอกว่าเป็นตลาดสดแต่ร้านค้าก็อยู่ในตัวอาคารอย่างดี ของดีของตลาดนี้คืออาหารทะเล โดยเฉพาะปูยักษ์ฮอกไกโดที่ได้ชื่อว่าเนื้อนุ่มหวานอร่อย วางขายอยู่เต็มไปหมด นอกจากนี้ใครอยากลองหมึกสดให้เดินไปที่บ่อตกหมึกกลางตลาด เมื่อตกได้แล้วพ่อค้าจะแล่ให้รับประทานกันสดๆ เลย หรือจะลองมองหาร้านที่มีเมนูข้าวหน้าปลาดิบ ซึ่งเป็นซูชิชนิดหนึ่ง เรียกว่า จิราชิ-ซูชิ (Chirashi-Zushi) มีหลายหน้าให้เลือก อาทิ ปลา กุ้ง หมึก ไข่ปลาแซลม่อน หอยเชลล์ เนื้อปู เหล่านี้วางโปะมาบนข้าวสวย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   ย่านโมโตมาชิ (Motomachi) คือบริเวณเชิงเขาฮาโกดาเตะ ตั้งแต่สถานีรถราง Jujigai ถึง Suehiro-Cho ณ บริเวณนี้เป็นเนินลาดเอียงขึ้นไปตามเชิงเขา เมื่อมองลงมาจากถนนที่ตัดขึ้นสู่ด้านบน จะทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ของท่าเรือ ในอดีตแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าขายกับญี่ปุ่น จึงเกิดชมชุนต่างชาติขึ้นมา สิ่งก่อสร้างบริเวณนี้จึงมีทั้งโบสถ์ วัด สถานกงสุลเก่ารวมทั้งอาคารร้านค้าบ้านเรือนที่ก่อสร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป จึงทำให้ย่านมักมีคู่รักมาเดินเล่นจูงมือกันตลอด

ชม ศาลาประชาคมเมืองฮาโกดาเตะ (Old Public Hall of Hakodate Ward) หลังนี้ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเชิงเขาภายในสวนโมโตมาชิ (Motomashi Park) ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ตามสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลและอังกฤษคลาสสิค ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ด้วยความสวยงามภายที่วิจิตรสวยงามทั้งภายในและภายนอกศาลาประชาคมเมืองฮาโกดาเตะหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของชาติ

ชมอาคารเก่าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นฮอกไกโด (Old Brance Office of Hokkaido Government) เป็นอาคารแบบตะวันตกตั้งอยู่ภายในสวนโมโตมาชิ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2452 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองฮาโกดาเตะ (City Museum of Hakodate) จัดแสดงภาพถ่ายประวัติศาสตร์การก่อสร้างตั้งเมือง

โบสถ์ออร์โธดอกซ์ฮาโกดาเตะ (Russian Orthodox Church) เป็นโบสถ์สไตน์แบแซนไตน์ โดดเด่นที่หอระฆังทรง 8 เหลี่ยม หลังที่เห็นเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1916 แทนของเดิมที่ถูกไฟไหม้ ถ้าจะเข้าไปชมด้านในต้องเสียค่าเข้าชม คนละ 200 เยน เข้าชมได้ตั้งแต่ 10.00-17.00 น.

โบสถ์โรมันคาทอลิกโมโตมาชิ (Motomachi Roman Catholic Church) อยู่ไม่ไกลจาก Russian Orthodox Church เท่าไหร่ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สถาปัตยกรรมแบบโกธิคสีขาวนวลยอดโบสถ์สีฟ้า เข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่ 10.00-16.00 น. ที่ด้านในมีแท่นบูชาในห้องสวดมนต์ที่สมเด็จพระสันตะปาปา มอบให้เป็นของขวัญให้ได้ชม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    HOKKAIDO KONBUKAN หรือพิพิทธภัณฑ์สาหร่ายทะเล สถานที่ซึ่งแสดงความเป็นอยู่ของสาหร่ายทะเลใต้น้า และสามารถชมกระบวรการผลิตแปรรูปออกมาเป็นสินค้าต่างๆอีกมากมาย ให้ท่านได้จับจ่ายสินค้าแปรรูปมากมายและห้ามพลาดชิมซอฟครีมรสสาหร่ายทะเล

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ   ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya)

เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ  ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสำหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้(ยกเว้นฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซีซั่น ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืนรอบๆทะเลสาบมีโรงแรมหรู ออนเซนขนาดใหญ่เปิดให้ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ (Usuzan Ropeway) รถกระเช้าไฟฟ้า ชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943(หรือปีโชวะของ ญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็นภูเขาสูงถึง 400 เมตรดังเห็นได้ในปัจจุบัน..ชม ทะเลสาปโทยะ หรือ โทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่าทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่โดยสังเกตได้จาก ไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบ แห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่นคือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก เดินทางเข้าพัก ที่โรงแรม Toyako  Hotel หรือเทียบเท่า

Breakfast, Lunch, Dinner
Day 4 :
วันที่ 4: ลานสกี Rusutsu Resort-คลองโอทารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี- แหล่งช้อบปิ้ง-TANUKI KOJI

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องาหารของโรงแรม

08.30 น.นำท่านเดินทางสู่ Rusutsu Resort

เป็นรีสอร์ทอันดับหนึ่งของฮอกไกโด คือเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวที่มีพื้นที่ให้บริการของตัวเองโดยตัวเอง ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด มีห้องพักที่รองรับคนได้ถึง 4,000 คนเลยทีเดียว มีลานสกีและเนินสกีไล่ตั้งแต่ความชันระดับต้นไปจนระดับสูง รองรับนักสกีที่เพิ่งเริ่มหัดไปยันนักสกีอาชีพ ไม่เพียงแต่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้น ชาวต่างชาติยังมาเล่นสกีที่ Rusutsu กันอีกมากหน้าหลายตาทั้ง อเมริกัน แคนาเดียน ยุโรเปี้ยน หรือออสซี่ ถามดูได้คำตอบเดียวกันหมด คือ Because of Powder Snowดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเหมาะมาก ๆ กับการเล่นสกีที่ญี่ปุ่นหรือเล่นสกีที่ฮอกไกโดนั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่   คลองโอทารุ (Otaru Canal) โอตารุ”

เมืองโรแมนติกอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ นับเป็นจุดที่มีชื่อเสียงของเมืองคือ “คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ำคืน คลองแห่งนี้ได้รับคำขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุดและมักจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวย ๆ จากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุในปัจจุบันเป็นโบราณสถานแสดงความรุ่งเรืองในสมัยบุกเบิก

จากนั้นชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ (Steam Clock Tower)  สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เพื่อบอกเวลา  จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณในจังหวะที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมา พร้อมเสียงดนตรีไพเราะและชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีMusic box อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ สถาปัตยกรรมแบบยุโรป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็น สมบัติของชาติเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคาร มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อบปิ้ง TANUKI KOJI ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  เดินทางเข้าพัก ที่โรงแรม  Richmond Hotel Sapporo    Odori    หรือเทียบเท่า

Breakfast, Lunch, Dinner
Day 5 :
วันที่ 5: โรงงานช็อกโกแลต- ศาลเจ้าฮอกไกโด-ตลาดปล Sapporo- ศาลาว่า การเมืองฮอกไกโดหลังเก่า- เทศกาลหิมะแห่งเมืองซัปโปโร

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์และโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ Shiroi Koibito Park

พาให้จินตนาการของเขาเตลิดเปิดเปิงกับเหล่าเซฟขนมหวาน สรรพสัตว์ในตำนาน และโลกหลากหลายเรื่องราวของขนมหวานล้ำนามช็อกโกแลต โดยเฉพาะคุกกี้สอดไส้ช็อกโกแลตขาว ของฝากขึ้นชื่อจากฮอกไกโดถือเป็นพระเอกของที่นี่เลยก็ว่าได้ ภายนอกถูกจำลองไว้ดังโลกเทพนิยาย มีสวนสนุกเล็กๆบ้านหลากรูปทรง และหอนาฬิกาที่จะตีบอกเวลาพร้อมๆกับการแสดงย่อยๆจาก  หุ่นยนต๋ที่แต่งกายเป็นเซฟออกมาร้องรำทำเพลง

เมื่อเดินเข้าสู่ภายในก็อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องช็อกโกแลต โปสเตอร์ ประวัติคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานนี้ รวมทั้งห้องกรุกระจกใสที่เผยให้เราได้เห็นสายพานการผลิตช็อกโกแลตในโรงงานจริง โดยมีพนักงานประจำตามสเตชั่นต่างๆกำลังง่วนอยู่กับงานที่ตนรับผิดชอบ คล้ายเรียลลิตี้ฉากย่อมๆเดินต่อไปจะพบกับพิพิธภัณฑ์ทำช็อกโกแลตสำหรับคุณหนู ปิดท้ายด้วยร้านอาหารที่มีวิวชมทิวเขาชานเมืองซัปโปโรที่มองเห็นผ่านบานกระจกใส สั่งช็อกโกแลตร้อนๆมาดื่มคลายหนาว พลางชมภาพสวยๆภายนอกพร้อมกัน แค่นี้ก็สุขพอแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโดSapporo Jinjaศาลเจ้าฮอกไกโดศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่  ตลาดปลาSapporo Jōgai Ichiba

ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อที่ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน ให้ท่านได้ลิ้มลองอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (former hokkaido government office building)  ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่าเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี้ถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผู้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงห้องทำงาน และนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องราวของเกาะฮอกไกโด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   เทศกาลหิมะแห่งเมืองซัปโปโร  ถือว่าเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีช่วงฤดูหนาวของญี่ปุ่น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปร่างต่าง ๆ เหมือนกับเป็นดินแดนแห่งเมืองหิมะในฝันกันเลยทีเดียว ความพิเศษอยู่ตรงที่ ความยิ่งใหญ่ของประติมากรรมน้ำแข็งที่ถูกปั้นแต่งขึ้นอย่างประณีตบรรจง และถูกเนรมิตขึ้นมาจากจินตนาการและฝีมือการสร้างสรรค์จากช่างแกะสลักหิมะและน้ำแข็งจากทั่วโลก

จุดเริ่มต้นของเทศกาลหิมะแห่งเมืองซัปโปโร เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1950 โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมมาช่วยกันปั้นตุ๊กตาหิมะในสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ซึ่งเป็นสวนสาธารณะประจำเมือง และแต่นั้นมาก็มีการปั้นหิมะมากขึ้นทุกปี ๆ จนกลายมาเป็นเทศกาลใหญ่โตมาจนถึงทุกวันนี้ ปกติเทศกาลหิมะแห่งเมืองซัปโปโรจะจัดประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  เดินทางเข้าพัก ที่โรงแรม Richmond Hotel Sapporo Odori  หรือเทียบเท่า

Day 6 :
วันที่ 6: นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ

นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
09.40 น. / 11.55 น. นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

15.25 น. / 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป) ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม
 • ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม) (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)
 • ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว)เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาทหมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป

คำถามที่พบบ่อย

Expand/Close
ซื้อทัวร์กับ YouMeTour มั่นใจได้แค่ไหน? จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

บริษัท YouMeTour ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 123456789 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

YouMeTour เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์เองหรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น?

YouMeTour มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม YouMeTour และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

สามารถติดต่อขอจองแพ็กเกจทัวร์ต่างๆ ได้อย่างไร?

สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์

YouMeTour มีช่องทางการชำระเงินใดบ้าง?

ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท YouMeTour จำกัด คลิกดูแผนที่บริษัท
ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท YouMeTour จำกัด คลิกดูรายชื่อธนาคาร
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท YouMeToue จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)

เมื่อใดจึงจะทราบว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้รับที่นั่งเรียบร้อย?

หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องแจ้งกับพนักงานขายหรือไม่?

จำเป็น! เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 123456789 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย

สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนมัดจำหรือเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนได้ไหม?

สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

กรณีจองทัวร์แล้วแต่กรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีผู้เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนด ทัวร์ยังจะออกเดินทางหรือไม่?

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

You can send your enquiry via the form below.

ทัวร์ ฮอกไกโด -งานเทศกาลน้ำแข็ง -หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ -หุบเขาจิโกกุดานิ -ลานสกี -คลองโอทารุ-หอคอยโกเรียวคะคุ -โกดังอิฐแดงเก่า
Price From
THB 29,000.00 THB 25,900.00 Per Person
Add Travelers
Adult
THB 25,900.00 Per Adult
Child
THB 22,900.00 Per Child
Infant
THB 20,000.00 Per Infant
Need Help With Booking? Send Us A Message

Trip Facts

 • ์Nok scoot XW 102
 • Tokyo shimjuku Hotel ระดับ 3 ดาว
 • 5 มื้อ

ทริปโค๊ด

Trip Code: WTE-1176

เปิดโปรแกรมทัวร์ PDF

Universal-D6-October-2016.pdf Download

รถเช่า พร้อมคนขับ และทัวร์ส่วนตัว

รถเช่าญี่ปุ่น

ค้นหา แพ็คเกจท่องเที่ยว

กิจกรรมน่าสนใจ เกี่ยวกับญี่ปุ่น