Supachok Tantipongkedsuk

เป็นทริปแรกในญี่ปุ่นที่ประทับใจมาก ขอบคุณสำหรับการบริการที่เป็นกันเอง อยากไปไหนก็จัดใ้ห้ แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี แล้วจะไปใช้บริการใหม่นะครับ

You may also like...