Mayura Patti Chankhum

ประทับใจการบริการของคุณบอยมากคะ บ้าน “บุญประเสริญ” ประทับใจมากที่คอยช่วยยกคุณแม่ขึ้นลง รถตู้ ตลอดทริปเลยคะรอบหน้าถ้าจะไปญี่ปุ่น พวกเราจะนึกถึง “คุณบอย” คะ บริการดี – ตรงเวลา – มีน้ำใจ – ราคาสุดคุ้มเกินบรรยายคะ

You may also like...