ทัวร์ นิกโก - 6 Days

 •  เที่ยว: วัดนาริตะซัน-ศาลเจ้าโทโชกุ-เส้นทางอิโระฮะซากะ-นั่งกระเช้าอะเคจิไดระน้ำตกเคกอน-ทะเลสาบชูเซนจิ-เมืองคาวาโกเอะ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิเส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-วัดอาซากุสะ
 •  ช้อป: โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ชินจูกุ-อิออนพลาซ่า
 •  กิน: ขาปูยักษ์ไม่อั้น

ภาพรวมโปรแกรมทัวร์

สถานที่เที่ยว: 

 • วัดนาริตะซัน
 • ศาลเจ้าโทโชกุ
 • เส้นทางอิโระฮะซากะ
 • นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ
 • น้ำตกเคกอน
 • ทะเลสาบชูเซนจิ
 • เมืองคาวาโกเอะ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ
 • ภูเขาไฟฟูจิ
 • โอชิโนะ ฮัคไค-
 • วัดอาซากุสะ 

รายละเอียด

Expand/Close
Day 1 :
วันที่ 1 พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เวลา 19.00น.พร้อมกันที่: สนามบินสุวรรณภูมิ

 • สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิเคยให้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553

  • เวลา 22.30น.ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 640

  6 hours
  Dinner
  Day 2 :
  เดินทางถึง: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

  • เวลา 06.15น.เดินทางถึง: ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

  • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ในอดีตสนามบินแห่งนี้เคยใช้ชื่อว่า New Tokyo International Airport จนกระทั่งปี 2004 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะถึงแม้ว่าสนามบินแห่งนี้จะให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกโตเกียวเป็นหลัก แต่ตัวสนามบินกลับไม่ได้ตั้งอยู่ในโตเกียว ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อตามแหล่งที่ตั้งนั่นเอง

   • จากนั้นเดินทางสู่: วัดนาริตะซัน

   วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผู้คนจะแห่แหนมาขอพรที่วัดแห่งนี้อย่างล้นหลาม ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้นอยู่ 1 คู่ มีส่วนหย่อมและสระน้ำขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอน และถือเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟ

   • เที่ยง:อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   • จากนั้นเดินทางสู่: ศาลเจ้านิกโกโทโชกุ

   ศาลเจ้านิกโกโทโชกุ (Nikko Toshogu Shrine) เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่

   • นำท่านชม: ประตูโยเม

   ประตูโยเม หรือ โยเมมง เป็นงานศิลปะที่ได้ชื่อว่างดงามและมีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ศิลปะของ ญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีแต่ชนชั้นซามูไรเท่านั้นที่ใช้ประตูนี้เข้าออกศาลเจ้า โดยต้องทิ้งดาบเอาไว้ด้านนอก

   • นำท่านสู่: ถนนอิโรฮาซากะ

   ถนนอิโรฮาซากะ(Irohazaka) เป็นถนนคู่ที่คดเคี้ยว เชื่อมต่อจากใจกลางเมืองนิกโก้ ปัจจุบันถนนสายเก่าเปิดเป็นเส้นทางวันเวย์เฉพาะทางลงเท่านั้น และสามารถหยุดที่จุดแวะพักเพื่อชมน้ำตกสองสายที่งดงามได้ด้วย ส่วนถนนใหม่ก็เปิดเป็นเส้นทางวันเวย์เฉพาะทางขึ้นเท่านั้น สุดทางขึ้นคือ ที่ราบสูงอาเคจิไดระ ( Akechidaira) และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นถนนอิโรฮาซากะ(Irohazak) และหุบเขาเบื้องล่างที่งดงาม ฤดูใบไม้ร่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ถนนสายนี้จะสวยงามเป็นพิเศษ 

   • นำท่านนั่งกระเช้าอะเคจิไดระเพื่อชม: ทะเลสาบชูเซนจิ

   ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบน้ำจืดในอุทยานแห่งชาตินิกโก้ จังหวัดโทจิงิ เกิดขึ้นเมื่อราว 20,000 ปีที่แล้ว เมื่อภูเขาไฟนันไตเกิดการปะทุและไหลลงไปปิดทางแม่น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นจากระดับน้ำทะเล โดยมีความสูงกว่า 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับ 7 ในญี่ปุ่น โดยส่วนที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 163 เมตร ทะเลสาบชูเซนจิถูกค้นพบในปี พ.ศ.1325

   • นำท่านชม: น้ำตกเคกอน

   น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall) เป็นหนึ่งในสามน้ำตกมีชื่อของญี่ปุ่น ที่ไหลมาจากน้ำในทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ Daiya River เข้าไว้ด้วยกัน จุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมา ที่ตกลงมาตรงหน้าและละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น เราสามารถชมความงามในระยะใกล้ โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่างสู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” ซึ่งเป็นการก่อตัวจากหินละลาย ที่ระเบิดมาจากภูเขาไฟนันไต ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของสถานที่พักตากอากาศมากมาย

   • เข้าพักที่:KINUGAWA KANKO HOTEL OR ICHIRYUKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
   • ค่ำ: อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่แบบญี่ปุ่น: แช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็น

   การแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียวกังหลาย ๆ แห่งในญี่ปุ่นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจำลองรูปแบบของบ่อน้ำพุร้อนหลากหลายแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด่ำกับป่าเขา น้ำตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจำลองสถาปัตยกรรมเก่า ๆ สไตล์ญี่ปุ่นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนนั้น นอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย

   Lunch
   ที่พัก
   Day3 :
   เช้า:อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   • 08.00น. :อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่: เมืองคาวาโกเอะ
   • เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe Town) เมืองคาวาโกเอะตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของจังหวัดไซตามะ ซึ่งมีจุดเด่นคือ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารโกดังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปี รวมทั้งบ้านเรือน หรือร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งยังให้บรรยากาศและกลิ่นอาย คล้ายย้อนกลับไปในสมัยอดีตของญี่ปุ่น จนทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับสมญาว่าเป็นลิตเติ้ลเอโดะ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งภาคการเกษตรที่มีพืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่ออย่างมันหวานด้วย

    • เดินทางสู่: ย่านคาชิยะ โยโกโช

    คาชิยะโยโกโช คือ ถนนสายแหล่งช้อปปิ้งขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยร้านขายขนมหวานซึ่งตั้งเรียงรายตลอด 2 ข้างทาง ที่ถนนสายนี้มีขนมหวานให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น ขนมจากมันหวาน เช่น พายมันหวาน มันหวาดทอดเคลือบน้ำตาล ไอศกรีมมันหวาน ซึ่งถือเป็นของดีของเมืองคาวาโกเอะ นอกจากนี้ก็ยังมี เค้ก แครกเกอร์ ลูกกวาดหลากรส และขนมหวานอื่นๆอีกมากมาย

    • เที่ยง:อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    • จากนั้นนำท่านผ่านชม: โตเกียวสกายทรี

    โตเกียวสกายทรี เป็นหอกระจายคลื่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น พร้อมควบตำแหน่งหอคอยที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากบูร์จคาลิฟา เมืองดูไบ สาเหตุที่ญี่ปุ่นสร้างโตเกียวสกายทรีขึ้นมา เป็นอันเนื่องมาจากหอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีอยู่เดิมนั้น มีความสูงไม่เพียงพอที่จะส่งสัญญาณคลื่นวิทยุในรูปแบบดิจิตอล จึงต้องมีการสร้างหอคอยแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทน ทั้งนี้โตเกียวสกายทรีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ TOKYO SKYTREE TEMPO DECK และ TOKYO SKYTREE TEMBO GALLERIA

    • นำท่านนมัสการ: วัดอาซากุสะ | วัดเซนโซจิ

    วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) ตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว ภายในวัดมีเทวรูปคันนงประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอพรสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์อันเป็นสัญลักษณ์ประจำวัด ที่ใครมาถึงต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

    • อิสระช้อปปิ้ง: โอไดบะ

    เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

    • อิสระช้อปปิ้ง: ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

    ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) คือแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของโตเกียว มีคอนเซ็ปต์ “Theatrical City Space” ซึ่งรวบรวมร้านค้ากว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าแห่งนี้ โดย “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก

    • ค่ำ:อิสระอาหารค่ำ
    • นำท่านเข้าพักที่: HARUMI GRAND HOTEL OR APA HOTEL&RESORT MAKUHARIหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

     

    Day4 :
    เช้า:อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    • 08.00น.อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

    • เดินทางสู่: อุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเน่ อิซุ
    • อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ ครอบคลุมบริเวณจังหวัดยามานาชิ ชิซูโอกะ คานางาวะ และบริเวณตะวันตกของโตเกียว เป็นอุทยานแห่งชาติชื่อดังของญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี อุทยานนี้ครอบคลุมพื้นที่ของภูเขาไฟฟูจิ Hakone และคาบสมุทร Izu เรียกได้ว่าเป็นอุทยานที่คึกคักที่สุด เพราะมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเดินทางได้ทำ เช่น ปีนภูเขาฟูจิ แช่ออนเซ็น เดินเล่นชมความงามของทะเลสาบ ภูเขาไฟฟูจิ และอื่นๆ อีกมากมาย แบบสายธรรมชาติพลาดไม่ได้เลย

     • นำท่านล่องเรือ: ทะเลสาบอะชิโนะโกะ

     ทะเลสาบอะชิโนะโกะ หรือ ทะเลสาบฮาโกเน่ เป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน์สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเมืองฮาโกเนะ มีลักษณะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเสาบแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะมาล่องเรือที่มีลักษณะคล้ายเรือโจรสลัดเพื่อชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่งดงามในระยะไกล ซึ่งจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือจุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับประตูศาลเจ้าฮาโกเนะสีแดงสดที่จมน้ำอยู่

     • เที่ยง:อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     • อิสระช้อปปิ้ง: โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

     โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท เป็นหนึ่งในเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เพราะนอกจากที่นี่จะมีสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกราคาถูกกว่า 200 ร้านค้าแล้ว รอบๆ บริเวณยังโรแมนติกและสวยงามเพราะตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างทางเชื่อมไปสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ โดยที่นี่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและมีสะพานเชื่อมถึงกัน นั่นก็คือ West Zone ที่อยู่ด้านหน้าเอ้าท์เลท และ East Zone ที่อยู่ติดติดกับอุทยานฮาโกเนะ และที่นี่ยังมีสวนกุหลาบ และชิงช้าสวรรค์อีกด้วย

     • นำท่านสู่: เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ
     • ค่ำนำท่านพักที่:FUJINOBOU KAEN HOTEL OR MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
     • อาหารค่ำ: ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

     บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ ซึ่งประกอบด้วยปูฮอกไกโดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ปูทาราบะ ปูสึไว และปูขน ปูทะเลอันโด่งดังของเกาะฮอกไกโด ขึ้นชื่อในเรื่องของความอร่อย มีเนื้อแน่น รสชาติหวานฉ่ำ สามารถทานได้อย่างไม่อั้น มาพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นแสนอร่อย รวมทั้งยังมีอาหารอื่นๆ อีกหลากหลายชนิดให้ได้เลือกทานกันอย่างจุใจ

     ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่แบบญี่ปุ่น: แช่น้ำแร่ร้อนออนเซ็น

     การแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งปัจจุบันเรียวกังหลาย ๆ แห่งในญี่ปุ่นได้ใช้วิธีนี้ในการเรียกลูกค้า ด้วยการจำลองรูปแบบของบ่อน้ำพุร้อนหลากหลายแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทั้งแบบใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อให้ผู้แช่ได้ดื่มด่ำกับป่าเขา น้ำตก รวมทั้งแบบโบราณ โดยจำลองสถาปัตยกรรมเก่า ๆ สไตล์ญี่ปุ่นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนนั้น นอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย

     Day 05 :

     ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

     อัตราค่าบริการนี้รวม:

     • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
     • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
     • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 4/7/2559)
     • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
     • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
     • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือนวงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
     • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
     • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)

     อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

     • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
     • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
     • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
     • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
     • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
     • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
     • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
     • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
     • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
     • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

     Youmatour มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม มัชรูมทราเวล และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

     You can send your enquiry via the form below.

     ทัวร์ นิกโก
     Price From
     THB 49,000.00 THB 45,000.00 Per Person
     Add Travelers
     Adult
     THB 45,000.00 Per Adult
     Child
     THB 42,000.00 Per Child
     Need Help With Booking? Send Us A Message

     Trip Facts

     • สายการบิน การบินไทย
     • โรงแรมระดับ 3 ดาว
     • 6 มื้อ

     ทริปโค๊ด

     Trip Code: WTE-1176

     เปิดโปรแกรมทัวร์ PDF

     Universal-D6-October-2016.pdf Download

     รถเช่า พร้อมคนขับ และทัวร์ส่วนตัว

     รถเช่าญี่ปุ่น

     ค้นหา แพ็คเกจท่องเที่ยว

     กิจกรรมน่าสนใจ เกี่ยวกับญี่ปุ่น