ทัวร์ นาโกย่า ทากายาม่า เกียวโต โกเบ โอซาก้า - 4 Days

ไฮไลท์ของทริป

 •  เที่ยว: หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ//ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า/เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ/กระเช้าชินโฮตากะ/Sunshine Sakae/ปราสาทนาโกย่า
 •  ช้อป: ตลาดเช้า (Asa-ichi)/ตลาดคุรุโม่ง/ชินไซบาชิ
 •  พิเศษ: ชมอุโมงไฟที่สวยงาม/นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโน

ภาพรวมโปนแกรมเที่ยว

วันแรก

 • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
 • เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ

วันที่ 2

 • ตลาดเช้า (Asa-ichi)
 • กระเช้าชินโฮตากะ
 • Sunshine Sakae
 • นะบะนะ โนะ ซาโตะ (อุโมงค์ไฟ)

วันที่ 3

 • ปราสาทนาโกย่า
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโน
 • ชมป่าไผ่อาราชิยามา
 • ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริfushimi inari
 • Umeda Sky Building

วันที่ 4

 • ตลาดคุรุโม่ง
 • ปราสาทโอซาก้า
 • ชินไซบาชิ
 • ศาลเจ้าสุมิโยชิ

วันที่ 5

 • นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
  09.40 น. / 11.55 น. นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
 • 15.25 น. / 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

รายละเอียด

Expand/Close
Day 1 :
รับสนามบิน Nagoya Chubu Centrair International Airport : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ

เช้า   รับสนามบิน  Nagoya Chubu Centrair International Airport

 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ

ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ที่นั่นมีสถานีตำรวจซึ่งจะมีเครื่องทรมานนักโทษที่เรียกกันว่า dakiishi ซึ่งเป็นสนใจของผู้คนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นสิ่งหนึ่งที่บันทึกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

จากนั้นพาท่านเดิมชม เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  เดินทางเข้าพัก โรงแรม  Takayama

Lunch, Dinner
ที่พัก
Day 2 :
วันที่ 2 : ตลาดเช้า (Asa-ichi) – กระเช้าชินโฮตากะ – Sunshine Sakae – นะบะนะ โนะ ซาโตะ (อุโมงค์ไฟ)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้า (Asa-ichi) ตลาดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ (ประมาณ 200 ปีก่อน) เพื่อเป็นตลาดซื้อขายข้าว, ต้นหม่อน, และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งเข้าสู่กลางสมัยเมจิ (ประมาณ 100 ปีก่อน) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไร่ชาวนาได้เริ่มนำผักผลไม้มาขายที่ตลาดแห่งนี้ จนเป็นที่รู้จักในนามของ “ตลาดเช้า” 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  กระเช้าชินโฮตากะ (Shin-Hotaka Ropeway) จะไต่ระดับความสูง 2,156 เมตรไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา Hotaka (โฮทากะ) ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของภูมิภาคโอคุฮิดะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ (Oku-Hotakedake) โดยกระเช้าจะแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นกระเช้าชั้นเดียวใช้เวลา 4 นาที ไปหยุดที่สถานี Nabedaira Kogen  (สถานี Nabedaira Kogen สามารถเข้าถึงได้รถยนต์ส่วนตัว แต่ไม่มีรถบัสให้บริการ) และจุดขึ้นกระเช้าช่วงที่สองเรียกว่ากระเช้ากอนโดลาเป็นกระเช้าสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลา 7 นาที ขึ้นไปยังสถานี Nishihotakaguchi ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าเปิดโล่งให้ได้ชมวิวแบบ 360 องศา เราจะได้ไปยืนชื่นชมความงดงามอลังการของเทือกเขาเจแปนแอลป์ทางตอนเหนือ อย่างเต็มตา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าซันไชน์ซาคาเอะ(Sunshine Sakae)

ตั้งอยู่แถวๆย่านตัวเมืองนาโกย่า(Nagoya) ภายในจังหวัดไอจิ(Aichi) เรียกได้วาเป็นแหล่งความบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ชื่อดังของเลยทีเดียว ภายในมีทั้งสินค้านานาชนิดแล้วยังจะมีโรงภาพยนตร์ และร้านกาแฟบรรยากาศดีๆให้ได้แวะพักนั่งชิลกันอีกด้วย แต่จุดที่นับว่าดังสุดๆของที่นี่นั่นก็คือ ชิงช้าสวรรค์ขนาดสูง 52 เมตรที่มีชื่อว่า “Sky Boat” ซึ่งทางเข้าอยู่บนชั้น 3 ที่เราไม่ได้เพียงได้เพลิดเพลินไปกับการนั่งชิงชาใหญ่ยักษ์เท่านั้น เรายังจะได้ชมวิวทิวทัศน์งามๆไปพร้อมๆกัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นะบะนะ โนะ ซาโตะ ตั้งอยู่ภายในเมืองคุวานะ จังหวัดมิเอะ อลังการงานดอกไม้ โดยเป็นสวนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง  300,000 ตารางเมตร ไม่ว่าจะมาฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูไหนๆก็จะได้พบกับความงดงามของดอกไม้นานาพันธ์มากกว่า 40 สายพันธ์ มีทั้งซากุระ ทิวลิป คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยีย และอื่นๆอีกมาย ที่พากันผลิดอกชูช่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างรัวๆ สายเรือนกระจกต้องตาวาวไปกับโซน Begonia Garden เรือนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร ที่ถูกยกให้เป็นเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นได้นำเอาดอกไม้และต้นไม้หลากหลายสายพันธ์จากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงอย่างงดงาม ยิ่งสายกุหลาบต้องมาเพราะเค้ามีส่วนที่แบ่งให้เป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบให้ได้ดื่มด่ำฟินกันไปยาวๆ

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ในงานดอกไม้ไฟ

ที่พัก เดินทางเข้าพัก โรงแรม Nagoya

Day 3 :
วันที่ 3 : ปราสาทนาโกย่า – นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโน – ชมป่าไผ่อาราชิยามา –ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริfushimi inari – Umeda Sky Building

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30  น. นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า เป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่า ก่อสร้างโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุในปีค.ศ. 1612 มีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำ “คินชะจิ” ที่มีชื่อเสียง (เป็นรูปสลักชะจิหุ้มทองเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น) ตัวปราสาทถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1959 เพิ่มความงดงามและภายนอกจัดแสดงสิ่งของมากมาย พื้นที่บางส่วนของ “วังฮมมารุ โกะเต็น” ซึ่งเป็นที่พักของเจ้าของปราสาทและใช้ต้อนรับแขกในสมัยก่อน ได้ถูกบูรณะใหม่และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม มีภาพวาดบนผนังห้องแต่งแต้มสีสันให้วิจิตรเปี่ยมด้วยความสง่างาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่” เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียว ว่ากันว่า ผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยามา (Arashiyama) สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของเกียวโต ธรรมชาติ สายนํ้า และภูเขาต้องไม่พลาดที่นี่ สะพานโทเง็ตสึเคียวสะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำโฮสุโดยมีภูเขาอาราชิยามาเป็นฉากหลัง ทางเดินเลียบแม่น้ำโฮสุเดินชมวิวธรรมชาติอาราชิยามา สักการะวัดวัดเท็นริวจิ (Tenryu-ji Temple) เป็นวัดเซนที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ และมีความสำคัญตั้งอยู่ที่ อาราชิยามา  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทางเดินเลียบสามารถชมป่าไผ่ที่สองข้างทางเดินเต็มไปด้วยต้นไผ่เขียวชอุ่ม ย่านบ้านเรือนเก่าซากะ โทริอิโมโตะ บ้านไม้สถาปัตยกรรมสมัยเมจิ นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโน ถือเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวอาราชิยามา ชมวิวเลียบแม่น้ำโฮสุลัดเลาะไปตามป่าสน เมเปิล และต้นซากุระ ที่ขึ้นเต็มหุบเขา

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริfushimi inari

ตั้งแต่ยุคโบราณ ชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินะริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมความเจริญในการงานและกิจการ ซึ่งความศรัทธานี้ยังคงอยู่จนตราบจนปัจจุบัน บรรดาเสาโทะริอิที่มากมายของศาลเจ้าแห่งนี้นั้น ล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัท, ห้างร้าน, โรงงานในญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละต้นจะมีการจารึกผู้บริจาคไว้ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นศาลใหญ่  อันเป็นต้นสังกัดของบรรดาศาลเจ้า ที่บูชาเทพอินะริ ซึ่งทั่วประเทศญี่ปุ่นมีอยู่กว่า 32,000 แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก และศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันยาวถึง 4 กิโลเมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นเดินทางสู่  Umeda Sky Building เป็นอาคารสูงที่สร้างขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1993 มีจำนวนชั้นบนดินทั้งหมด 40 ชั้นและชั้นใต้ดินจำนวน 2 ชั้น รวมความสูงทั้งหมด 173 เมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดเคยได้รับตีพิมพ์ลงหนังสือที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษอย่าง “THE TIMES” ในฐานะ 1 ใน “20 ตึกที่มีชื่อเสียงของโลก”โดยตัวตึกแล้วแบ่งออกเป็นตึกแฝด 2 ฝั่ง คือ Tower East (ตึกตะวันออก)และ Tower West (ตึกตะวันตก) และส่วนด้านบนจะเป็นทางเชื่อมระหว่าง 2 ตึกที่สร้างเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่รูปวงกลม

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  เดินทางเข้าพักที่ โรงแรม Osaka

Day 4 :
วันที่ 4 : ตลาดคุรุโม่ง – ปราสาทโอซาก้า – ชินไซบาชิ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสด Kuromon Ichiba Market ตลาดสดที่ได้รับสมญานามว่าเป็น”ครัวแห่งโอซาก้า” ทางเดินรวม ๆ ของตลาดอยู่ที่ประมาณ 580 เมตร จำนวน 150 ร้านค้า โดยมีประวัติยาวนานถึง 190 ปี  จำหน่ายผัก ผลไม้ อาหารสดเยอะแยะมากมาย มีร้านเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กันให้เราเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโมิ ฮิเดโยชิ กำแพงหินแกรนิตสูงชันแสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีตด้วยองค์ปราสาทที่สูงเด่น และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองโอซาก้าที่งดงามอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินชื่นชมธรรมชาติบริเวณรอบปราสาท

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งย่านชื่อดัง ชินไซบาชิ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ขีดจำกัดบนถนนสายช้อปปิ้ง ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชื่อดังเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง มีให้เลือกและชมกันมากมาย แหล่งช็อป สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 1800 ปี ศาลเจ้าสุมิโยชิ-ไทชา เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้า sumiyoshi-jinja จำนวน 2300 แห่ง ทั่วญี่ปุ่น ศาลเจ้าดังกล่าวเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้า sumiyoshi-jinja ที่สำคัญที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1800 ปี ส่วนอีก 2 ศาลหลักคือ ศาลเจ้า Shimonoseki และศาลเจ้า Hakata ปกติจะมีผู้คนมานมัสการศาลเจ้าดังกล่าวในช่วงปีใหม่มากกว่า 2 ล้านคน ศาลเจ้าดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่น ศาลเอก (Hongu) ของศาลเจ้า Sumiyoshi-taisha เปิดเวลา 06.00 – 17.00 น. ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน และช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม จะเปิดเวลา 06.30 น. เวลาเปิดทำการจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีใหม่ เทศกาลหน้าร้อนและเทศการอื่น ๆ จึงแนะนำให้ตรวจสอบเวลาทำการที่แน่นอนก่อนเข้าเยี่ยมชม คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมและเดินเล่นภายในบริเวณศาลเจ้าได้ถึงแม้ว่า ศาลเอกจะปิดให้บริการ

               

 • สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย09.40 น. / 11.55 น. นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

 • 15.25 น. / 18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตั๋วกรุ๊ป) ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม
 • ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เส้นทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ที่นั่ง พร้อมชำระค่าที่นั่งได้ดังนี้- ที่นั่งชั้น ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ท่าน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจ้งก่อนเดินทาง10วัน- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจ้งก่อนเดินทาง10วัน มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ดังนี้ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่อง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง (ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัมเท่านั้น) ถือขึ้นเครื่องได้ (ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม) (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)
 • ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจ้งอย่างช้าก่อนเดินทาง10วัน) มีค่าใช้จ่ายดังนี้(ราคาต่อท่าน ต่อเที่ยว)เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาทหมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) (กรณีส่งจอยหน้าร้าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,700 บาท/ท่าน/ทริป

คำถามที่พบบ่อย

Expand/Close
ซื้อทัวร์กับ YouMeTour มั่นใจได้แค่ไหน? จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

บริษัท YouMeTour ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 123456789 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

YouMeTour เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์เองหรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น?

บริษัท YouMeTour ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 123456789 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

YouMeTour เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์เองหรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น?

YouMeTour มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม YouMeTour และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

สามารถติดต่อขอจองแพ็กเกจทัวร์ต่างๆ ได้อย่างไร?

สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์

YouMeTour มีช่องทางการชำระเงินใดบ้าง?

ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท YouMeTour จำกัด คลิกดูแผนที่บริษัท
ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท YouMeTour จำกัด คลิกดูรายชื่อธนาคาร
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท YouMeToue จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)

เมื่อใดจึงจะทราบว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้รับที่นั่งเรียบร้อย?

หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องแจ้งกับพนักงานขายหรือไม่?

จำเป็น! เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 123456789 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย

สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนมัดจำหรือเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนได้ไหม?

สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

You can send your enquiry via the form below.

ทัวร์ นาโกย่า ทากายาม่า เกียวโต โกเบ โอซาก้า
Price From
THB 39,000.00 THB 35,000.00 Per Person
Add Travelers
Adult
THB 35,000.00 Per Adult
Child
THB 32,000.00 Per Child
Infant
THB 20,000.00 Per Infant
Need Help With Booking? Send Us A Message

Trip Facts

 • การบินไทย
 • 3 ดาว
 • 12 มื้อ
 • สนามบิน สุวรรณภูมิ
 • 5 วัน 3 คืน

ทริปโค๊ด

Trip Code: WTE-1176

เปิดโปรแกรมทัวร์ PDF

Universal-D6-October-2016.pdf Download

รถเช่า พร้อมคนขับ และทัวร์ส่วนตัว

รถเช่าญี่ปุ่น

ค้นหา แพ็คเกจท่องเที่ยว

กิจกรรมน่าสนใจ เกี่ยวกับญี่ปุ่น