ชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ ชอบงานบริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านครับ