เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ

จำนวนที่นั่ง ไม่มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

18  ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

0   ชิ้น

จำนวนที่นั่ง มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

15   ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

15   ชิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

ราคาตามแต่ล่ะเขต หรือตามแต่ระยะทาง
  • โตเกียว  – สนามบินนาริตะ – ที่พัก – สนามบินนาริตะ   เที่ยวละ     80,000 เยน
  • โตเกียว  – สนามบินฮาเนดะ – ที่พัก – สนามบินฮาเนดะ   เที่ยวละ     80,000 เยน
  • โอชาก้า – สนามบินคันไช – ที่พัก – สนามบินคันไช   เที่ยวละ     80,000 เยน 
  • ฮกไกโด – สนามบินชินชิโตเซะ – ที่พัก – สนามบินชินชิโตเซะ   เที่ยวละ     90,000 เยน 
  • นาโกย่า – สนามบินซูบุเซ็นแทรร์ – ที่พัก – สนามบินซูบุเซ็นแทรร์  เที่ยวละ     80,000 เยน  
  • ฟุกุโอกะ – สนามบินฟุกุโอกะ – ที่พัก – สนามบินฟุกุโอกะ   เที่ยวละ     80,000 เยน

เงื่อนไขการให้บริการเช่ารถ พร้อมคนขับ เพิ่มเติม

   >>> กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงเวลานัดหมายเดิม