ตัวอย่าง โปรแกรมเที่ยวสำหรับ กรุ๊ปส่วนตัว

โตเกียว ฤดูหนาวนาโกย่าเจแปนแอลป์ฟุจิโตเกียว
เกียวโตกิฟุนากาโนะยามานาชิวัดอาชากุสะ
นาราทาคายาม่าฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิเชนได
โกเบชิราคาวาโกะคารุอิชาว่านิกโก้อิบารากิ
วาคายาม่าคะนารอิชาวะนีกาตะกุมมะชิสึโอกะ