จำนวนที่นั่ง ไม่มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

0   ชิ้น

จำนวนที่นั่ง มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

4   ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

4   ชิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

ราคาตามแต่ล่ะเขต ตามโปรแกรมแต่ล่ะวัน
  • โตเกียว  ชิบะ คะนะกะวะ วันละ     70,000 เยน    • ฟุจิ ฮะโกะเนะ โกเท็มบะ นิกโก วันละ     75,000 เยน    (ใช้บริการ 2 วันขึ้นไปลดเหลือวันล่ะ  70,000 เยน )
  • โอชาก้า นารา เกียวโต วันละ     65,000 เยน
  • นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า โตยาม่า วันละ 70,000 เยน   ( *หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป )  • เกาะคิวซุ ฟุกุโอกะ  นางาซากิ  คุมาโมโตะ  ซากะ วันละ     70,000 เยน  (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป )   
  • ฮอกไกโด วันละ     75,000 เยน  (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) และหาก (ใช้บริการตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ลดเหลือวันละ  70,000 เยน )
  • ภูมิภาคโทโฮะกุ  ฟุกุชิมะ ยะมะกะตะ มิยะกิ อิวะเตะ อะโอโมริ  วันละ     70,000 เยน  (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) 
  • เกาะชิโกกุ  โทคุชิมะ คากาวะ โคจิ เอฮิเมะ  วันละ     75,000 เยน    (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) และหาก (ใช้บริการตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ลดเหลือวันละ  70,000 เยน )
  • ภูมิภาคชูโงกุ ฮิโรชิมะ โอกายามะ ชิมาเนะ ทตโทริ และยามากุจิ วันล่ะ     75,000 เยน    (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) และหาก (ใช้บริการตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ลดเหลือวันล่ะ  70,000 เยน )

เงื่อนไขการให้บริการเช่ารถ พร้อมคนขับ เพิ่มเติม

   >>> ระยะทางในการวิ่งรถ ไม่เกินวันละ 350 กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลาย ซึ่งอาจจะเป็น  สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ  สถานที่ท่องเที่ยว และที่พัก เป็นต้น

    >>> เวลาในการใช้รถ ไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมาย เช่นนัด 08:00 น. แต่ออกรถในเวลา 10:00 น. บริการก็จะสิ้นสุดลง 20:00 น. กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายเดิม

      >>>เวลาหยุดให้บริการคือ  21:00 น. แม้การใช้รถจะไม่ถึง 350 กิโลเมตร ระยะเวลาในการใช้รถจะไม่ถึง 12 ชั่วโมงก็ตาม การให้บริการก็จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ (ยกเว้น วันที่ต้องส่งกลับสนามบิน ได้ไม่เกิน 23:30 น.)

หมายเหตุ : การจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากจนเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป และหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ อาจจะทำลดน้อยลงไปด้วย