หมายเหตุ: รถที่ท่านได้รับ สีกับรุ่นอาจจะแตกต่างกันไป

จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 6 ท่าน

โดยสารได้ หลังคนขับ 5 ท่าน / ข้างคนขับ 1 ท่าน

จำนวนผู้โดยสารกรณีมีสัมภาระได้ 4 ท่าน

โดยสารได้ หลังคนขับ 3 ท่าน พับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกระเป๋า/ ข้างคนขับ 1 ท่าน

รายละเอียดการจอง
สรุปการจอง
MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง
21,500 บาท/วัน

รถชนิด MPV ที่นั่งสูงสุด 4 ที่นั่ง – เหมาะสำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ ดูงาน หรือครอบครัวขนาดเล็ก จำนวนผู้โดยสารกรณีไม่มีสัมภาระใดๆได้ 6 ท่าน

จำนวนผู้สารกรณีมีสัมภาระ โดยสารได้ 4 ท่าน (สัมภาระเก็บบนรถ : พับเบาะแถวหลังเพื่อเป็นที่เก็บกระเป๋า โดยสามารถเก็บได้ 4 ใบใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว)

คุณสมบัติรถ
เหมาะสำหรับการเดินทาง 1-4 ท่าน

รถที่นำมาบริการของทั้งหมด – ไม่ใช่รถส่วนตัว/รถจดทะเบียนในนามส่วนบุคคล [รถส่วนบุคคลตามกฏหมายกำหนดให้ไม่สามารถนำมาบริการได้ในประเทศญี่ปุ่น]