รถเช่าญี่ปุ่น

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ และทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว แบบครอบครัว

รายละเอียดการให้บริการ
บริการทัวร์แบบส่วนตัวโดยไม่ร่วมเดินทางกับคนอื่น พร้อมคนขับมืออาชีพ บริการโดยคนไทยพูดภาษาญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษได้ พาเที่ยวตามโปรแกรมที่ลูกค้าจัดเองหรือให้เราแนะนำภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีการบังคับทิป  

  • รวมค่ารถ ค่าจ้าง ค่าที่พักและอาหารของคนขับ ค่าน้ำมัน และค่าผ่านทางแล้ว 

เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ​

จัดโปรแกรมเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองได้​

เน้นตามความต้องการของลูกค้า เป็นหลัก

ไม่มีการบังคับทิป ไม่บังคับซื้อของ

รายละเอียดของรถแต่ละรุ่น

Toyota Alphard/Vellfire ที่นั่งสูงสุด 4 - 6 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม เริ่มต้น ~

35,000 เยน

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง เริ่มต้น ~
ออกแบบโปรแกรมเองได้

 65,000 เยน

5/5

รวมคนขับ น้ำมัน ค่าผ่านทาง

Toyota Grand Cabin ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม  เริ่มต้น ~

35,000  เยน

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง เริ่มต้น ~
ออกแบบโปรแกรมเองได้

 68,000 เยน

5/5

รวมคนขับ น้ำมัน ค่าผ่านทาง

Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม เริ่มต้น ~

70,000 เยน

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง เริ่มต้น ~
ออกแบบเองได้ 
(ควรมีไกด์)

120,000 เยน

4.5/5

รวมคนขับ น้ำมัน ค่าผ่านทาง

Toyota Noah/Voxy ที่นั่งสูงสุด 4 - 6 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม เริ่มต้น ~

25,000 เยน

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง เริ่มต้น ~
ออกแบบโปรแกรมเองได้

55,000 เยน

3.9/5

รวมคนขับ น้ำมัน ค่าผ่านทาง

Toyota Commuter ที่นั่งสูงสุด 14 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม เริ่มต้น ~

65,000 เยน

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง เริ่มต้น ~
ออกแบบโปรแกรมเองได้

100,000 เยน

4.5/5

รวมคนขับ น้ำมัน ค่าผ่านทาง

BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง

เดินทางเที่ยวเดียวสนามบิน-โรงแรม เริ่มต้น ~

100,000 เยน

ทัวร์ส่วนตัว 10 ชั่วโมง เริ่มต้น ~
ออกแบบเองได้
(ควรมีไกด์)

140,000 เยน

4.3/5

รวมคนขับ น้ำมัน ค่าผ่านทาง

ค่าจ้างไกด์ไทยในญี่ปุ่น / ไกด์ญี่ปุ่นพูดไทย

ราคา / 1 วัน

20,000 เยน

ไม่รวมค่าที่พักและอาหารไกด์

ราคา /1 วัน

30,000 เยน

รวมค่าที่พักและอาหารไกด์

รายละเอียดการให้บริการรถเช่า และทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

1.คนขับของเราแต่งตัวสุภาพ และปฏิบัติตามกฏของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และสบายใจ
2. ไกด์ของเรา มีบัตรประชาชนญี่ปุ่น มีบัตรทัวร์ไกด์ 
3. รถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน 350 กม/วัน และคนขับต้องทำงานไม่เกินกว่า 12 ชม/วัน
4. 
คนขับของเราทุกคน ต้องมีเวลานอนและพักผ่อนรวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชม/วัน ตามกฎหมายประสิทธิภาพในการขับรถ ญี่ปุ่นไม่สามารถทำงาน 2 กะควบได้
5.  
คนขับไม่สามารถรับงาน OT ได้เกินข้อกำหนดของกฏหมายรถและด้านความปลอดภัยได้ (ทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
6. 
กรณีมี เกินเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะรบกวน เรียกเก็บเพิ่มเติม  10,000 เยน/ชั่วโมง สำหรับรถตู้  และ Microbus  15,000 เยน/ชั่วโมง สำหรับรถ Bus 20,000 เยน/ชั่วโมง