ป่าไผ่อาราชิยาม่า คือจุดท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ด้วยบรรยากาศอันสงบร่มรื่น และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง ตั้งอยู่ในเมืองอาราชิยาม่า กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมาของป่าไผ่อาราชิยาม่า

ต้นไผ่เป็นพรรณไม้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานควบคู่กับประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด ทั้งเรื่องของความคงทน และประโยชน์ในการใช้งานอันหลากหลาย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละเมืองจึงมีการปลูกป่าไผ่เอาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อนำมาใช้งาน โดยในเกียวโตนั้นมีป่าไผ่ใหญ่ๆทั้งหมด 4 แห่ง คือป่าไผ่ ในเมืองอาราชิยาม่า ติดกับวัดเท็นริวจิ (Tenryu-ji Temple) ป่าไผ่ในวัดโคโตะอิน (Koto-in Temple) ป่าไผ่ในวัดโคไดจิ (Kodai-ji Temple) และป่าไผ่ในวัดโชเดนจิ (Shoden-ji Temple)

           หากสังเกตดูจะพบว่าป่าไผ่ในญี่ปุ่นนั้นมักปลูกอยู่ภายในหรือใกล้กับบริเวณวัดเป็นหลัก ซึ่งเหตุผลนั้นมาจากความเชื่อและสัญลักษณ์ของต้นไผ่ที่เป็นตัวแทนของความดี ความงาม และความเป็นสิริมงคล

เวลาในการเปิดปิดทำการ

           ป่าไผ่อาราชิยาม่าเปิดทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

เนื่องจากป่าไผ่อาราชิยาม่ามีความเขียวชอุ่มสวยงามในทุกฤดู นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปี

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

แม้บริเวณป่าไผ่จะมีรั้วไม้กันเอาไว้ แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เอื้อมมือไปสัมผัส หรือขีดเขียนข้อความต่างๆที่ลำต้นของต้นไผ่ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ถือว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง